Sigorta

Değerli yükler için fatura tutarının %2”si miktarındaki sigorta mevcuttur.  Yükün hasar görmesi durumunda belirtilen tutarının % 100ünü iade ediyoruz.